Termes de “Covid-19 addicional”

En aquests temps tan especials que estem vivint, volíem afegir termes extra “Covid-19” a les nostres condicions generals de venda. Les nostres condicions generals de venda s’apliquen si el nostre establiment no es troba en una zona de risc de Covid durant el període de l’estada.


Els termes de “Covid-19 addicional” només s’aplicaran si el govern declara que el nostre
establiment es troba en una ‘zona de risc de Covid’. En aquest cas, el nostre client tindrà dret a un reemborsament complet de la suma pagada (excloent les despeses d’administració) fins a 1 dia abans de l’arribada.