Uitbreiding van de zonne-energie

Our location in one of the most popular and privileged natural areas in Catalonia that brings us to take the commitment to develop our business with the fully respect and protection to the environment and motivates us to continuously improve, provided that it is within our reach, the techniques, practices and environmental actions.

So the campsite in its policy regarding the environment, has returned to install more solar panels for hot water, to provide warm water to heat the pool, the hot water in showers and the camping’s toilets.

By increasing the panels and accumulators are leveraging even better performance of the solar system, so that when the pool does not need more heat, it automatically passes to the accumulators at the sanitary block and so can provide showers, toilets and washing machines in the laundry.

This way we lower the fuel consumption and pollution of boilers coming to get an energy saving of 35%.

nze locatie in eén van de meest populaire natuurgebieden in Catalonië en bevoorrecht ons naar de betrokkenheid om onze activiteiten te ontwikkelen met het grootste respect en bescherming van het milieu en motiveert ons om continu te verbeteren, op voorwaarde dat het binnen bereik is, de technieken, praktijken en acties op milieugebied.

Dus de camping in haar beleid ten aanzien van het milieu, heeft ook dit seizoen weer meer zonnepanelen geïnstalleerd om het zwembad te voorzien van verwarmd water, warme water in de douches en toiletten van de camping.

Door het uitbreiden van de panelen en accumulatoren gebruiken we nog beter de prestaties van de zonne-installatie, zodat wanneer het zwembad geen warmte meer nodig heeft, het automatisch overloopt naar de accumulatoren van het Sanitair en kunnen douches, toiletten en wasmachines in de wasserij voorzien worden.

Op deze manier verlagen we het brandstofverbruik en de vervuiling van de ketels, met het berreiken van een 35% energiebesparing.

This way we lower the fuel consumption and pollution of boilers coming to get an energy saving of 35%.